Life consulting s.r.o.

  Jsme společností založenou v rámci dlouholetých spoluprací v automobilovém a strojírenském průmyslu.

Naše aktivity jsou zaměřeny na:  

   100% kontrola                                        

   agentura práce                    

   outsourcing                           

   servisní služby                      

100 % Kontrola u objednatele spočívá v provádění vizuální kontroly výrobků včetně zápisu záznamu. Tyto kontroly se provádí jak na vyhrazeném pracovišti u objednatele tak v prostorách sídla naší společnosti.                                            

    Agentura práce je zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele – jinou právnickou nebo fyzickou osobu, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení.                                                                                  

  Outsourcing u objednatele je zajištění a převzetí projektu naší firmou. Realizace tohoto projektu jsou prováděny na vyhrazeném pracovišti u objednatele nebo také v prostorách sídla naší společnosti.                                                           

   Naše společnosti zajišťuje individuální servisní služby a to: řidič Vzv ve výrobě, řidič Vzv ve skladu, pomocníky manipulanta, speciální úklidové práce.